Strona: Historia zakładu / Zakład Zarządzania Projektami

Historia zakładu

red. Agata Wojciechowska

HISTORIA JEDNOSTKI

Zakład Nauki o Bezpieczeństwie rozpoczął swoje funkcjonowanie w ramach Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy Uchwały nr 76/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 października 2015 r. Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego z dniem 1 października 2020 r. Zakład Polityki Bezpieczeństwa został przekształcony w Zakład Zarzadzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa, zaś z dniem 15 czerwca 2022 r. w Zakład Zarządzania Projektami

Kierownicy Zakładu:

strojny_jacek.jpg

2020-nadal dr hab. Jacek Strojny prof. PRz 

Jacek STROJNY – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, profesor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Zakładzie Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania. Kierownik kierunku studiów „Project Manager” w Politechnice Rzeszowskiej oraz Koordynator specjalności Zarządzanie zespołem projektu prowadzonej na kierunku Zarządzanie na studiach II stopnia oraz koordynator specjalności Zarządzanie projektami prowadzonej na kierunku Zarządzanie na studiach I stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Lead Assesor/Assesor PPEA IPMA (International Project Management Association Polska), Ekspert w ramach Krajowego Systemu Usług oraz konsultant biznesowy i trener w firmach doradczych, organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych.

profmarcinjurgilewicz_1-1.jpg

2019-2020 dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz 

Marcin JURGILEWICZ – doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania, ekspert I zespołu nauk społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, adwokat, mediator. Autor i współautor publikacji dotyczących państwa, prawa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak też problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji, jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów.

2016-2019 dr hab. Izabela Oleksiewicz prof. PRz

Izabela OLEKSIEWCZ – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, profesor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Zakładzie Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania. Autor licznych publikacji naukowych i kierownik projektu międzynarodowego Cybersecurity in Poland and Germany w ramach Mobilität 2018_2   No. MB-2018-2/3 by BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa).  Kierownik badań w ZNoB w ramach projektu  Analiza środowiska bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku - NUP2X35” we współpracy z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Przedstawiciel Komisji Unii Europejskiej w Polsce jako ekspert, członek Rady Naukowej Czasopism „Przegląd Nauk o Obronności” oraz „Humanities and Social Sciences” ,   recenzent w wielu czasopismach naukowych. Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspert w sprawach polityki ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2019-2022.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję